Jak napsat správně výpověď ze zaměstnání?

Otevřete stránku na mobilním zařízení
5
Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)
Jak napsat správně výpověď ze zaměstnání?
recenze — 1

Výpověď podaná zaměstnancem je jedna z forem ukončení pracovního poměru. Je přirozené, že takový dokument musí mít požadované náležitosti, musí být tedy výpověď ze zaměstnání správně napsaná. V českém pracovním právu pojednává o náležitostech výpovědi ze zaměstnání Zákoník práce v § 50.

Podle tohoto § musí být správně napsaná výpověď ze zaměstnání písemná. To znamená, že nestačí výpověď oznámit zaměstnavateli ústně. Písemnou formu pokládají české pracovněprávní předpisy za nezbytnou. Nahoře ve výpovědi by měl být uveden adresát, tedy měl by tam být uveden název a sídlo zaměstnavatele, kterému výpověď adresujete. Dále následuje uvedení věci, tedy Rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Následuje poté věta o tom, že zaměstnanec hodlá rozvázat pracovní poměr výpovědí, dle jakého §, to znamená § 50 ZP. Dále může zaměstnanec uvést důvod výpovědi, uvádět ho ale také nemusí. Správě napsaná výpověď ze zaměstnání by také měla obsahovat den, ke kterému je podána, tedy den kterým pracovní poměr končí. Zaměstnanec nesmí zapomenout, že výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běžet prvním den následujícího měsíce po podání výpovědi. Nakonec se zaměstnanec podepíše a udá místo a den podání výpovědi.

5
Autor doporučuje:
velice užitečné téma recenze, náležitosti správné výpovědi, velice frekventované téma recenze
Viktor83 Stránka autora Viktor